NHỰA TÂN HƯNG LỢI | ỐNG NHỰA

NHỰA TÂN HƯNG LỢI | ỐNG NHỰA

Liên hệ

CÔNG TY TNHH TÂN HƯNG LỢI

Mã số thuế: 1101748523

Địa chỉ:  Lô P3 đường Hải Sơn, Tân Đô, KCN Hải Sơn (GĐ 3+4), ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An

Điện thoại: 0272.3900.808 - 0272.3900.818

Hotline ZaLo : 0908.588.828

Fax: 0272.3900.128

email: nhuatanhungloi@gmail.com

website: nhuatanhungloi.com

 

NHỰA TÂN HƯNG LỢI